Slik søker man om refinansiering: En guide fra A til Å

Refinansiering av eksisterende lån kan være en smart måte å spare kostnader på. Det kan være at betingelsene for et nytt lån er bedre enn det eksisterende lånet man har. Det som også kan vise seg å være svært kostnadsbesparende er å samle flere mindre lån inn i et nytt samlet lån. En mulighet man har er å sjekke ut mulighetene gjennom Gjeldsmegler1.no.

I denne artikkelen vil man få en bedre oversikt over hvilke kriterier man skal se etter før en refinansiering vurderes. Gjennom denne artikkelen får man også innsikt i hvilke fordeler en refinansiering kan innebære, samtidig som man også blir bevisst på hva som er viktig før man finner den institusjonen man ender opp med for selve finansieringen. Det er viktig at man sammenligner de samme kriteriene hos alle tilbyderne.

Før man søker

Det viktigste man bør ha på plass, eller sørge for å ha, er en samlet oversikt over de eksisterende lånene man har. I denne oversikten er det også viktig å ta med gjelden og det som regnes som utestående på alle kredittkort, handlekontoer og lignende. Det kan være hensiktsmessig å lage en slik oversikt i for eksempel Excel, slik at alle kriterier som gjeld, renter og løpetid fremkommer.

Man kan for eksempel lage seg en oversikt ved hjelp av verktøy som budsjettliv.no. Med en slik komplett oversikt er det langt enklere å sammenligne rentekriteriene, avdragskostnadene, gebyrer og den totale løpetiden på hvert enkelt lån. Oversikten vil også kunne vise de månedlige kostnadene og de totale kostnadene for hvert enkelt lån eller kredittgjeld man har som er sammenligningsgrunnlag for ulike lån.

To viktige kriterier

Det er to viktige kriterier, for de fleste, man skal vurdere før en refinansiering finner sted. For det første skal rentesatsen sammenlignes, og da er det den effektive renten som gjelder. Den effektive renten er den rentesatsen som gir en pekepinn på hvor kostbart selve lånet vil være totalt. Selv om de månedlige kostnadene kan virke lavere kan det vise seg at totalkostnadene vil være langt mer kostbare.

Når man har sammenlignet de ulike rentesatsene og funnet den satsen som er fordelaktig, er det viktig å tenke på løpetiden på det nye lånet. Hvor mange år tar det før lånet innfris? Hva blir totalkostnadene og hva vil det koste per måned? Det er viktig at alt dette er i tråd med det budsjettet man har. Les mer om dette på pengenytt.no.

Hva kan refinansieres?

Det som kan lønne seg å samle i ett lån er ofte flere dyre smålån. Å ha flere lån hos ulike institusjoner er sjelden spesielt lønnsomt. For det første innebærer dette ofte helt ulike rentesatser. I tillegg innebærer dette ofte flere unødvendige gebyrkostnader utenpå lånekostnadene. Lånene innebærer kanskje forfall på ulike datoer, noe som igjen er utfordrende for budsjettoversikten. Mindre lån er som oftest perfekte kandidater for en refinansiering.

Både dyre kredittkort og ulike handlekontoer kan være svært lønnsomme å refinansiere. For begge disse type kredittene vil det som oftest dreie seg om ganske høye rentesatser, noe som igjen innebærer unødvendig dyre kostnader totalt sett. Man vil raskt oppleve at en refinansiering av denne type kreditt vil lønne seg, både på kort og lang sikt. Dette er nok den type utestående lån man bør vurdere å få refinansiert først.

Hvordan gjennomføre en refinansiering?

I tillegg til å ha fullstendig oversikt over gjelden man har, er det også viktig å ha oversikt over betalingsevnen gjennom inntekt og oppsparte midler. Dette bør også være med i oversikten over gjelden slik at alt er samlet på én plass. Dette er en fin oversikt å ha før de ulike finansieringsinstitusjonene kontaktes. Ta gjerne kontakt med de aktuelle institusjonene på telefon først.

Det er mye som kan fremkomme i en telefonsamtale med den aktuelle institusjonen, blant annet om det er en mulighet for å få gjennom finansieringsløsningen. Om dette er en mulighet vil man også kunne få god veiledning på hvordan søknaden skal gjøres og hvordan den behandles. De fleste kan gi et svar ganske raskt. Send gjerne flere søknader slik at tilbudene kan sammenlignes før endelig beslutning tas.

Oppsummering

  • Det er lønnsomt å samle smålån inn i et større lån
  • Flere lån er ofte mer kostbare enn ett samlet lån
  • Unødvendig kreditt er mer kostbart enn et forbrukslån

Sitter man med flere små lån med ulike rentesatser og ulik nedbetalingstid er det liten tvil om at det vil lønne seg å refinansiere dette inn i et samlet lån. Dersom man i tillegg betaler på dyre kredittkort, avdrag på ulike handlekontoer og lignende type utestående gjeld, er dette også svært lønnsomt å samle i et refinansieringslån. Begynn å sammenligne mulighetene man har allerede i dag!